Župa Svih Svetih Zmijavci

ZmijavciZmijavci su, uz Cistu Provo, najmlađa župa Imotskog dekanata. Od davnine su pripadali prostranoj župi Podbablje, a crkva sv. Luke na Kamenu Mostu bila je matična crkva svih sela na južnom dijelu Imotskoga polja.

Župa Sv. Luke evanđelista Podbablje

sv-luka-podbabljeŽupa je smještena s južne strane Imotskog polja nasuprot Imotskom. Ime je dobila po brdu Babi koje se uzdiže iznad središnjeg dijela župe. To je, dakle, mjesto ispod brda Babe - Podbablje. Kraj je bio naseljen od starih llira, o čemu govore njihove gradine i gomile, kao i za vrijeme rimske vladavine u našim stranama, što potvrđuju razni pronađeni predmeti u predjelu Kamen-mosta.

Postanak i razvoj župe Poljica

svanaŽupa osnovana dekretom biskupa Stjepana BLAŠKOVIĆA.
Don Luku ZUJIĆA, prvog svećenika naslijedio fratar.
Dio obitelji Berinovca i Šumeta pripadaju župi Poljica.
Godine 1901. je još dopušteno pokopavanje Kujundžića kod sv. Luke na Kamenmostu.
Običaj blagoslova polja na tri lokacije.