Povijestni grad Imotski

Grad Imotski smješten je na jugu Hrvatske, i to na križištu magistralne prometnice pre­ma Grudama i Mostaru u Hercegovini. Od mora je udaljen pedeset kilometara, a od Splita stotinu kilometara. S obzirom na kamenu arhitekturu i klimu, Imotski ima obi­lježja primorskog gradića. Sam grad smjestio se na impozantnoj uzvisini Podi, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 440 metara.