Etno zbirka Osnovne škole S.S. Kranjčevića u Lovreću

Zahvaljujući nastavnicima i učenicima ove škole prikupljena je značajna etno riznica ovog zapadnog dijela Imotske krajine. Škola predstavlja primjer dobre prakse u primjeni etno baštine u nastavi. Dostignuća učenika u njihovu likovnom stvaralaštvu više su puta predstavljana javnosti. "Etnografija i dječji izraz" naziv je izložbe kojom se škola još davne školske 1970./71. g. predstavila javnosti u Etnografskom muzeju u Splitu i od tada svake šk. godine nastoji promiče etno baštinu svog mjesta kroz dječje likovno stvaralaštvo.