Ronjenje u izvoru Krčevac

krcevac3U sklopu projekta Proteus kojeg provodi HHD (Hrvatsko herpetološkog društvo)  Hyla provodi se stalni monitoring u izvoru Krčevac. HHD Hyla je strukovna udruga osnovana 1997. sa svrhom proširivanja znanja i svijest o vodozemcima i gmazovima, njihovoj važnosti i potrebi zaštite.

Članovi udruge rade na raznim znanstvenim istraživanja, projektima i problemima kako bi zaštitili zanemarena bića. U sklopu projekta PROTEUS članovi udruge će odraditi većinu terena i biti odgovorni za edukaciju javnosti i lokalnog stanovništva.

Izvor Krčevac u Grubinama kod zaseoka Matkovići u općini Podbablje jedinstven je u dinarskom kršu. U njemu je stanište velikog broja čovječjih ribica te još nekih endemskih vrsta rakova i riba. Krčevac još nije sustavno istražen i cilj projekta je da ga se detaljno istraži i jednoga dana postavi edukativna tabla, gdje bi ljubitelji prirode ali i turisti mogli vidjeti što se krije u njegovoj nutrini.

Speleoronitelji Vedran Jalžić i Petra Kovač Konrad svaki mjesec zarone u sami izvor gdje provode istraživanje i brojanje jedinki čovječje ribice. Tijekom zarona koji traje od 15 – 30 minuta izbroje  i desetak čovječjih ribica raznih veličina. Voda je inače bistra i pogodna za ronjenje i fotografiranje.

Foto: Vedran Jalžić i Petra Kovač Konrad 

Izvor: Gorgonija.com