Iz tiska izašao ''Ričnik zapadnohercegovačkog govora'' Ante Kraljevića

ricnikDrago nam je što Vas možemo izvijestiti da će ovih dana, nakon dugogodišnjega rada na knjizi, izaći iz tiska RIČNIK ZAPADNOERCEGOVAČKOGA GOVORA autora Ante Kraljevića, te da se Zavičajna zajednica "Široki Brijeg" iz Zagreba – kao udruga kojoj je svrha, između ostaloga, čuvanje i promidžba baštinjenih vrijednosti zavičaja – djelatno uključila u pružanje pomoći oko prikupljanja sredstava za tisak i promidžbu knjige.

Ričnik zapadnoercegovačkoga govora djelo je od iznimne kulturne i jezične važnosti za zapadnu Hercegovinu u cjelini, te područje Tomislavgrada, Livna i Kupresa, na kome se, uz prekide, radilo trideset godina.
U Ričniku se na 544 stranice najprije donosi uvodni dio (Zemljopisni okvir, Skupljanje riči, Mirila uvrstbe, Sastav ričničkoga članka, Brojitba) i esej o ZH-govoru (Obćepovistni podatci, Područno ustrojstvo, Podritlo ZHgovora, Popis značajka ZH-govora); slijedi RIČNIK s preko 13.000 natuknica i oko 1.400 izraza (fraza), opširan popis literature i na kraju zemljovid govora s ucrtanim jezikoslovnim granicama. 

Uporabni naglašeni primjeri uz natuknice čine posebnu vrijednost Ričnika, jer su u više od njih 6.200 uvršteni kratki oblici usmenoga duhovnoga stvaralaštva hercegovačkih Hrvata (izreke, pouke, pravila, načela, poslovice, zagonetke,
dosjetke, gatke, bajalice, propisi za likarije, mišljenja, pogledi, običaji, vjerovanja, zgode, molitve, molitvice, opisi stvari ili pojmova iz natuknica; deseterački stihovi iz guslarskih (junačkih, lirskih, šaljivih) pjesama, rimovani deseterački dvostisi (ganga, bećarac, brojka), nabožne pjesme, tužbalice, nabrajalice, zdravice; primjeri iz literature), a sve sa svrhom da bi današnji mlađi, a i budući naraštaji, što je još važnije, mogli zaroniti u umirući svijet (govor, mudrosti, razmišljanja) svojih očeva, djedova i pradjedova.

Ričnik se objavljuje u sunakladništvu Ogranaka Matice hrvatske u Širokom Brijegu i nakladnika DAN d.o.o. iz Zagreba u tehnici tvrdog uveza (skaj), formata 17 x 24 cm, sa zemljovidom u boji.

Recenzenti su prof. dr. Sanja Vulić s Hrvatskih studija u Zagrebu i prof. dr. Ivan Jurčević s Filozofskoga fakulteta u Osijeku i Filozofskoga fakulteta u Mostaru, a pogovor je napisao prof. dr. Antun Lučić s Filozofskoga fakulteta u Mostaru; urednik je dr. Vjekoslav Boban.

lz recenzije prof. dr. Sanje Vulić:

Navedeni primjeri dobro pokazuju u kolikoj je mjeri ovaj rječnik izvrstan izvor za različite rječotvorbene jezikoslovne i različite antropološke i sociološke analize i promišljanja. Neki drugi primjeri dobro bi ilustrirali druge mogućnosti raščlambe i zapažanja koja ovaj rječnik nedvojbeno pruža. U svakom slučaju, dobili smo rječnik koji će biti trajnim kultumim dobrom hrvatskoga naroda.

lz recenzije prof. dr. Ivana Jurčevića:

Budući da sam u osvrtu na pojedina poglavlja već iznosio svoje stavove i ocjene, ovdje ponovno ističem da je ova osebujna knjiga autora Ante Kraljevića Ričnik zapadnoercegovačkoga govora velik prinos ne samo dijalektološkim proučavanjima hrvatskoga jezika nego i očuvanju neprocjenjivo vrijedna leksičkoga blaga naših narječja, dijalekata i mjesnih govora. S obzirom na sve što je u knjizi izneseno i o knjizi rečeno svesrdno preporučujem njezino objavIjivanje.

lz pogovora prof. dr. Antuna Lučića:

U svoju tabakeru prikupljao je Ante Kraljević lipe riči s terena obilježenog štokavskom jugoistočnom facetom, nalazio ih je u hamih ljudi zorom i večeri, kroz slobodne i blagdanske dane, pri komunikološkim šumovima pa i ratnoj pohari, ali ih u stankama bilježi i iz napisanih književnih redaka. Kao da treba za vlas biti uporniji i pametniji od drugih pa uraditi jedan golem posao. Poput Vignja Miloševića prošao je više vlada i uređenja, ali se svako malo upućivao u svoje plemenito i na njemu, za sve dobre namjemike, rastvorio knjigu govora.

ricnik1  ricnik2

Dopis objavaZAVIČAJNA ZAJEDNICA „ŠIROKI BRIJEG“ XIII. PODBREŽJE 26

10000 ZAGREB

Žiro račun: 2340009-1110102779

IBAN:HR9623400091110102779

BIC (SWIFT) code PBZ:PBZGHR2X