Geološke značajke

Od početka stoljeća istraživan je sastav i razvoj zemljišta Imotske krajine posebno zanimljive zbog mnogih krških jezera. Josip Roglić je obradio u potpunosti fizičke i geografske osobine, klimu i biljni pokrivač Imotskog polja 1937. godine. Njegova radnja postala je temelj svim kasnijim istraživanjima. Mnogi istraživači utvrdili su kako je Imotsko polje zatvoren tip područja s vlastitom hidrografskom mrežom, jer ima posebne morfološke i hidrogeološke osobine.