Zujić, Krunoslav

zujicKrunoslav Zujić je prosvjetni radnik, povjesničar, pjesnik, dramatičar, humorist, scenarist, scenograf, glazbenik, skladatelj, novinar, karikaturist, kazališni djelatnik, knjižničar… Jednom riječju - čovjek. Humanist, svestrani i samozatajni kulturni pregalac, dobri duh imotske kulture.

Hajduk Andrijica Šimić

andrija_simic_hajdukU doba slabljenja Turskog Carstva dolazi do ugnjetavanja siromašnog kršćanskog stanovništva u Hercegovini i Bosni. U 19. stoljeću nameti i porezi su sve veći, a vladajuća muslimanska kasta sve bezobzirnija. Kao otpor takvom ugnjetavanju pojavljuje se hajdučija u sve većem broju. U to vrijeme to je jedini oblik otpora protiv Osmanlija na ovom području.

Dr Mate Ujević

Dr. MATE UJEVIĆ (Krivodol, 13. VII 1901 - Zagreb; 7. I. 1967.), profesor Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, član katoličkog Seniorata; auktor autobiografskog romana “Mladost Tome Ivića”, pregleda “Hrvatska književnost” vrijedne knjižice “Gradišćanski Hrvati”, redaktor »Hrvatske narodne Pjesmarice«; gimnazijskih čitanki “Sjetva”, “Žetva i “Plodovi srca i uma” pisac putopisa »Put po Abesiniji” (pod pseudonimom Josip Sučević) i brojnih članaka i podlistaka, glavni urednik i duša “Hrvatske enciklopedije”, čiji je prvi svezak objavljen 11. veljače 1941, a peti dotiskan 3. svibnja 1848. godine, prvih poratnih godina u nemilosti, od 1948. glavni urednik «Pomorskog leksikona», a od 1950. Krležin pomoćnik i zamjenik glavnog urednika «Enciklopedije Jugoslavije» u novoutemeljenom »Leksikografskom zavodu» te glavni urednik »Pomorske enciklopedije«.