Posušje u željezno doba (8. st. pr. Kr. - 9. g. nakon Krista)

Nakon bakra i bronce slijedilo je otkriće i uporaba željeza kao materijala. Željezno doba obično se dijeli na starije željezno doba (Hallstatt) od 8. st. pr. Kr. do 500. g. pr. Kr. i na mlađe željezno doba (Laten) od 500. g. pr. Kr. do 9. g. nakon Krista. Najstariji željezni predmeti u Bosni i Hercegovini potječu iz nekoliko grobova s Glasinca, a pripadaju 9. st. pr. Krista.{footnote}Kulturna istorija BiH, str. 133.{/footnote}