Posušje u eneolitiku (2400.-1800. god. pr. Kr.)

Prva kovina od koje je čovjek napravio jedan uporabni predmet bio je bakar. Tako je nastupilo novo doba od 2400. do 1800. pr. Krista. Javlja se nekoliko kulturnih skupina, kao što su: badenska, lasinjska i vučedolska. Posebno mjesto u hrvatskoj arheologiji ima Vučedol kod Vukovara na Dunavu. Keramika je crne boje s maštovitim šarama sličnim vezovima na tkaninama, medu kojom se ističe čuvena vučedolska golubica.