Srednjovjekovne tvrđave

Svojevrsni procvat arhitektura fortifikacija doživjet će u razdoblju od druge polovice 13. do početka 16. stoljeća. Osim komuna na obali i otocima koje će zahvaljujući svom razvitku finacirati između ostalog i gradnju novih gradskih utvrđenja, započinje se i s intenzivnijom gradnjom u unutrašnjosti. U spomenutom će vremenu na području od Velebita i Zrmanje do Neretve (ne uzimajući pritom u obzir fortifikacije gradskih središta) nastati negdje oko 100 do 150 različitih utvrđenja - jednostavne kule-promatračnice, sjedišta pojedinih lokalnih velikaša (kašteli, dvorci), središta različitih teritorijalnih jedinica i posjeda, utvrde odakle manja vojna posada kontrolira puteve.