Raosovi dani - NATJEČAJ

raosoviKulturna udruga RAOSOVI DANI
raspisuje

NATJEČAJ za monodramski tekst

Natječaj se raspisuje za novi monodramski tekst na slobodnu temu, pisan na hrvatskom književnom jeziku ili dijalektu. Monodrama treba imati od 10 do 20 autorskih kartica teksta. Stručni sud posebno će vrednovati tekstove nastale preradbom djela Ivana Raosa, ili tekstove nastale prema motivima iz života i djela Ivana Raosa. Rukopisi djela šalju se tiskana u tri primjerka i na računalnoj disketi ili CD-u pod autorskom zaporkom, a u priloženoj zatvorenoj omotnici treba navesti ime, prezime, adresu i telefon autora šifriranog teksta.

Tekstove poslati do 20. lipnja 2010. godine na adresu:

RAOSOVI DANI
(n/p Branki Buljan)
Vinarski prolaz 4
21260 IMOTSKI
HRVATSKA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni do 01. srpnja 2010. godine.
Prvonagrađeni tekst, uz novčanu nagradu, bit će predstavljen na ovogodišnjim 17. - tim Raosovim danima 7. i 8. srpnja 2010. u Medovu Docu.
Za potrebe književne priredbe RAOSOVI DANI bit će otkupljeni i drugi monodramski tekstovi koje preporuči stručni sud.
.