Mekousna zlatna (vrljička) pastrva (Salmo obtusirostris ssp.)

Mekousna vrljička pastrva (Salmo obtusirostris ssp.) je u najmanju ruku varijetet neretvanske mekousne pastrve (Salmo obtusirostris oxyrhynchus) jedne od četiri podvrste meokousne pastrve (zlousta, solinska, neretvanska i zetska) i po genetskim istraživanjima od nje se izolirala prije kojih 135 000 - 270 000 godina.

To je jedina od mekousnih pastrva koja ne koegzistira s potočnom pastrvom (Salmo trutta) i premda nema detaljnih istraživanja genetski nalazi govore u prilog da bi mogla biti priznata kao peta podvrsta meokusne pastrve i to ona koja se najmanje miješala s ostalim pastrvama. Od ostalih meokusnih pastrva na prvi pogled je razlikuje zlatni sjaj. Zbog toga u slučaju nestanka vrljičke zlatne pastrve ne postoji mogućnost da je se ponovo nastani iz Neretve i njenih pritoka. Ove godine stručnjaci splitskog PMF-a su uspjeli na izvoru Jadra napraviti mrijest naše pastrve i oko tri tisuće komada vratiti natrag u Vrljiku. Sad je na nama da ih sačuvamo od izumiranja.Mekousna pastrva

Sistematika

Carstvo: Animalia
Koljeno: Chordata
Razred: Actinopterygii
Red: Salmoniformes
Porodica: Salmonidae
Rod: Salmo
Vrsta: Salmo obtusirostrispodvrste:


Neretvanska mekousna pastrva
Mekousna pastrva zlousta
Mekousna pastrva solinka
Salmothymus obtusirostris zetensis

MEKOUSNA PASTRVA (Salmothymus obtusirostris Heckel, 1851.)

Mekousna pastrva je zasigurno jedna od najintrigantnijih vrsta, čija je klasifikacija pobuđivala pozornost znanstvenika od pionirskih studija do današnjih dana. Uvrštavamo je u rod Salmothymus, u koji spada samo jedna vrsta – monofiletski rod. Mekousna pastrva ima četiri podvrste koje su endemične za srednji i južni jadranski sliv. Karakterizira je neobična sličnost sa oboje, lipljenom i pastrvom. Osim morfološke sličnosti sa lipljenom, naročito u području trupa, sa njim dijeli i neka druga obilježja; zauzimaju ista staništa, imaju slične hranidbene navike, obje vrste žive u jatima i mrijeste se u proljeće. Međutim, lipljen nikada nije bio autohton na područjima gdje nalazimo mekousnu pastrvu, već je tamo naknadno unesen. Njihova izrazita sličnost može se objasniti u sličnosti staništa koje su naselili u prošlosti i njima se prilagodili. Radi specifičnog izgleda mekousnu pastrvu nazivaju reliktom ostatkom davne zemljine prošlosti, posjeduje veći broj "primitivnih" obilježja – pleistomorfi (kratke čeljusti, mala usta, kratki zubi i spada u obligatorne slatkovodne ribe).

Rod Salmothymus je monofiletski rod sa četiri podvrste koje su endemične za srednji i južni jadranski sliv.

Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steindachner, 1882.

Salmothymus obtusirostris salonitana Karaman, 1926.

Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman, 1926.

Salmothymus obtusirostris zetensis Karaman, 1932.

S. o. zetensis, inače najugroženija riblja vrsta u Crnoj Gori, naseljava usko područje donjeg toka rijeke Zete, kao i njen pritok, rijeku Moraču.

Salmothymus obtusirostris krkensis ili zlousta endem je rijeke Krke.

Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus je Neretvanska mekousna pastrva koja ima najveću populaciju od svih podvrsta, nalazimo je u rijeci Neretvi te njenim protocima Buni, Rami, Rakitnici.

Salmothymus obtusirostris salonitana ili solinka koja naseljava kratke kraške rijeke Jadro i Žrnovnicu.

Zajedničke karakteristike podvrsta mekousne pastrve su:

* malene ljuske
* zlatni sjaj tijela
* mala usta sa mesnatim usnama
* kratke čeljusti
* sitni zubi
* želudac sa velikim brojem piloričkih nastavaka (48 – 91)
* guste tamne točke iza škrga sve do leđne peraje
* rijetko raspoređene crvene točke koje dopiru do kraja tijela
* peraje nisu pigmentirane, izuzev leđne peraje
* proljetni mrijest

 
Tekst i fotografije su vlasništvo Balkan Trout Restoration Group, Slovenija