Imotska gaovica (Delminichthys adspersus)

Imotska gaovica (Delminichthys adspersus) u Hrva­tskoj je do sada zabilježena u Crvenom jezeru kod Imotskog, u Baćinskim jezerima te u rijekama Neretvi, Matici kod Vrgorca i Vrljici. Osim u vodama hrvatsko­ga krša živi još jedino u Bosni i Hercegovini.
Imotska gaovica je malena ribica koja je duga do deset centi­metara. Mrijesti se od mjeseca svibnja do srpnja. Tada se kod mužjaka po glavi i prsnim perajama razvijaju mrijesne kvržice. Imotska gaovica je litofilna vrsta te ikru odlaže na kamen i šljunak. Za nepovoljnih vre­menskih uvjeta kao što su suša ili niske temperature imotska gaovica odlazi u podzemlje, no prije toga se udružuje u plove (jata). Biologija te vrste je slabo poz­nata.
Prema IUCN-ovim kriterijima ugroženosti u Hrvatskoj ona ima status osjetljive vrste. Zakonom je strogo zaštićena te ju se ne smije loviti i uznemirivati. Za njezino znanstveno istraživanje potrebna je dozvola Mini­starstva kulture, a nalazi se i na dodatku Druge europske direktive o staništima.