Plotica (Rutilus basak)

Znanstveni naziv:   Rutilus Basak

Hrvatski naziv:       Basak

Porodica:             Cyprinidae

Status:                Ugrožena

OPIS VRSTE: Dužina tijela obično iznosi 15 do 22 cm, a težina do 180 g. Ima zašiljen nos i velike oči (MRAKOVČIĆ I SUR., 2006). Peraje su plavičaste do sivkaste boje (KOTTELAT I FREYHOF, 2007).


STANIŠTE: Nastanjuje mirne i sporije tekuće vode (MRAKOVČIĆ I SUR., 2006), poput jezera, kanala, bara te tople potoke i rijeke sporijeg strujanja (KOTTELAT I FREYHOF, 2007).

ŽIVOTNI CIKLUS: Spolno sazrijeva tijekom druge ili treće godine života, obično u plićacima obraslim vodenim biljem. Za vrijeme mrijesta na prednjem dijelu tijela uključujući i glavu, razvijaju se mrijesne kvržice. Ženka odlaže i do 100 000 ljepljivih jaja na vegetaciju ili šljunak. Tijekom zime obično stvaraju jata (MRAKOVČIĆ I SUR., 2006).

PREHRANA I PREDATORI: Hrani se biljnim organizmima, organskim ostacima, planktonom te faunom dna (MRAKOVČIĆ I SUR., 2006).

EUROPA: Endemska vrsta jadranskog slijeva, živi samo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj nastanjuje rijeke Vrljiku, Maticu i Neretvu te jezera kraj Imotskog i Baćinska jezera (MRAKOVČIĆ I SUR., 2006).

izvor: Agencija za zaštitu okoliša u RH