Masnica ili makal (Squalius microlepis)

Morfologija:
   
Leđna peraja: 3 tvrde šipčice / 8 mekih šipčica;
Podrepna peraja: 3 tvrde šipčice / 8 mekih šipčica;
Trbušne peraje: 2 tvrde šipčice / 8 mekih šipčica;
Prsne peraje: 1 tvrde šipčice / 17 mekih šipčica;
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 67-75;
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 15
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 5
 
Tijelo je jače izduženo, a glava izdužena i uska. Usta su razmjerno velika i koso položena. Usni otvor ne dostiže do ispod oka. Donja i gornja usna su jednake duljine. Dužina glave iznosi 1/4 ukupne duljine tijela. Izrazito istaknut prelaz između glave i leđnog dijela trupa. Gornji dio tijela nešto je tamnije sivog obojenja, dok su bokovi i trbuh svijetlo srebrnkasti do bijeli. Peraje su blago narančastožute. Tijelo je pokriveno velikim brojem sitnih ljusaka u usporedbi sa drugim vrstama klenova. O životnom ciklusu makala vrlo se malo zna. Manje jedinke se uglavnom hrane malim vodenim beskralješnjacima, dok su veće jedinke predatori drugih sitnijih riba

Max. i preko 40cm (do 1 kg)
 
Masnica ili makal (makalj, makli) je endemska vrsta klena koja obitava samo na području donjeg neretvanskog sliva i to uglavnom u područjima sliva Vriljike / Trebižata, odnosno najviše je se može naći u vodama Imotskog polja te akumulacije Ričice i kanjona Badnjavice koji ih spaja. Sličan je i srodan jednom klenu iz Buškog blata (Squalius tenellus), a genetski srodan i drlji (Scardinius dergle) iz Krke, Zrmanje, Šarenih jezera pokraj Knina te voda Livanjskog i Buškog polja iako ne toliko sličan.

Od klenova u susjednim kraškim poljima imamo turskog klena (Telestes turskyi) u Čikoli, cetinsku uklivu (Telestes ukliva) u Sinju, već spomenutog buškog klena (Squalius tenellus) u Buškom blatu i Šujici, zrmanjskog klena u Zrmanji i Krki (Squalius zrmanjae), a nekad šire rasprostranjen (literarno Soča u Italiji i Sloveniji, a danas zabilježen samo kod nas; Krka i Cetina) je i ilirski klen (Squalius illyricus).

Izvori:

http://zasticenevrste.azo.hr/vrsta.aspx?id=163

http://www.ribe-hrvatske.com/images/Squalius%20microlepis/untitled.htm

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/cypriniformes/cyprinidae/squalius/squalius_microlepis/index.htm

http://www.biologiezentrum.at/pdf_frei_remote/ANNA_100B_0405-0424.pdf

http://unio.igb-berlin.de/abt4/mitarbeiter/freyhof/downloads/Scardinius_hybrids.pdf