Imotska gaovica, krčevka - Delminichthys adspersus (Heckel, 1843)

gaovicaImotska gaovica je posebno značajna riba. Determinirao ju je austrijski ihtiolog Johann Jakob Heckel 1843.g., a dostavio mu je Rudolf Kner koji je 1841.g obilazio naše krajeve u potrazi za novim vrstama riba te ju pronašao u Crvenom jezeru. Praktično su sve ribe našeg sliva endemske no ova je bila i posve novi rod za tadašnja znanja kakvog drugdje nema.
To je dalo naznake da su naše vode imale posebnu povijest i razvoj. Naime kad se prije desetak milijuna godina počelo stvarati dinarsko gorje slivovi srednjojadranskih rijeka ostali su zarobljeni i izolirani od drugih voda sve do danas i to je rezultiralo nastankom novih slatkovodnih vrsta, čak i rodova.
Do nedavno, tj. do molekularnogenetičke analize 2006. g mislio se da postoji samo jedan rod zvan Phoxinellus (pijori, gaovice), ali tad je ustanovljeno da postoje dva posebna roda te su neke ribe skupa s imotskom gaovicom kao reprezentom stavljene u novi rod Delminichthys (delminium-ichthys, delminijumska, delmatska riba po plemenu Delmata i njihovu glavnom središtu Delminium, danas Duvno). Mogli bi reći po naški; imocka gavica s nadimkom krčevka iz roda duvanjki.
Gaovica je malena riba dugačka oko 8 do 10 cm vretenasta i spljoštena tijela prekrivena sitnim oblim ljuskama. Sa strane ima brojne tamne pjege koje mogu postati i mrlje, a pri mrijestu joj inače žuta osnova peraja postane crvenkasta. Ženke su veće od mužijaka.
Živi u krškim vodama, a za suše i zimi se povlači u podzemne vode. Kad naglo proteku podzemne vode i buknu izvori javlja se u jatima te se tradicionalno lovi vršama i mrižama. Nastava sve pritoke rijeke Vrljike i Tihaljine s Trebižatom te Matice kod Vrgorca, a zabilježena je i u Crvenom jezeru te Baćinskim jezerima. U Podbablju je najlakše naći u izvoru i spilji Krčevac ispod Grubina gdje je jedina riba pa joj je lokalni naziv krčevka.
Spada u strogo zaštićene zavičajne svojte i zabranjeno ju je loviti i naškoditi na bilo koji način.
Poveznice:
http://zasticenevrste.azo.hr/vrsta.aspx?id=190
http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/cypriniformes/cyprinidae/delminichthys/delminichthys_adspersus/index.htm