Ljudi, mlate li vas žene?

Pokojni je Ćipuka bijo baren za glavu niži od žene. Pa je, na svoju nesriću, priča kako je to između njizi dvoga sve počelo. Kaže, petrovski dernek na Kočerinu, ori se ganga i bećarac, stariji zapivaju putnički, a ja s ovizin našin momcin šetan i vidin da Marijola stalno pòglēdā ispod oka na me kad ćemo se na šetalištu intrat. Kad li ojednon, kad će proć kraj mene, zaskoči se i trznu mi oni...

Mišlju, rišlju, dilon, propuston i introneton

Svašta ja od ovog svog unuka Antiše čujen. Nosi didovo ime, a na dida je se i bacijo, samo mi nešto puno stranja. Amen Boga blene u oni komputer, oćoravit će prija vakta, a ja još vidin konac u iglicu udit. Pa ti on meni kaže, da on na nom akramu razgovara s kin got oće, sad s nekakvon iz Zelandije, poslen nje s nekakvon iz Merike, pa jin slike gleda, pa se to cirkuza i ćosa sve u šesnes. Lako...

Asikuraću Šaruljino vime

„Valjn Is! Susta, čovik!“
„Vazda Isus i Marija! Dobro, s ti!“
„Ja san ona Marija Careva iz Gornje Merike, došla san asikurat ovo sisa, guzica i nogu, pa velin da se to procini, volja te naposame, volja uđuture. Šta košta - da košta, eba ga led.“
„Kòće, kòće, curo! Da ko zna di će svratat, ne bi tamo ni iša. Evo sa ću ja jamit metar, lapis i kartu, pa …“

Eto tako ja u voj svojoj ćošatoj glavi...

Konj u revoluciji

Gori u Švedskoj pravili neke sperimente s ćukenjin i iznašli da bi kerovi mogli dici pomoć da bolje nauče čitat. A di su bili kad san ja učijo čitat – deset mi paščenja ne bi pomoglo. A šta će ti bit: nagovore oni dvadesetak prvadije da čitaju svojin kućnin ljubimcin, a to su ti paščenja koja se ne drže u avliji ili u svojoj kućici kod pojate, nego u kući, zajedno s čeljadin. Pundan ji svako malo...

Pridavanje o nestanku Boga

U Ingleskoj ti ima nekakva šocija neznabožaca koji se zovu atejisti, pa su se poduzeli da će reklamirat kako Boga, oslomebodi Bože!, more bit i nema. Pa su, kaže, na non itronetu – reka san je da je toji intronet đavlija rabota – oglasili kako za oglase skupljaju lemuzinu. [Dobro nisu po crkvan zašli skupljat lemuzinu s nakanon za nestanak Boga; ubaciš u nu škatulju koju banku, a prakaratur samo...

Mis magarica

Tamo u Arabiji, kud je se moj prijan Osman iz Mostara okrića dok bi klanja i oklen je bijo rodon pragamber Mamed, ne mere se birat mis – to ko biva najlipša cura. Kako ćeš vidit koja je lipa ko Marija Mulica, a koja ružna ko garib, kad su se sve ukokuljile u ne veredže. Undan se Arapi dosite i baraju najlipšu – devu. Ne znan šta se tu ima izabrat kad su meni sve, brte, jednako grbave i grdne. E...

Baba se ukinula s becikla

Govori mi moj unuk da vi već nekoliko miseci duzenite o beciklu, te beciklo ovo, te beciklo ono. Đava ti odnijo točak i ko ga je ižinja – pukne mu guma i ti u draču. Zato ja to čudo nikad ni nisan učijo vozat – jedno što ga nisan ima, drugo i da san ga ima, zna san da to nije od Boga. Još kad žensko na nj uzjaši!

Ali jopet kad se sitin pedeseti, šeseti godina, ko je ima beciklo, dobro je...

Kako se nevista zavitovala

Petar i žena mu Danica Reno - da nisu vlasnici one vabrike tomobila? – iz Vrancuske, njijov magarac Nogatin – bi će da se stalno nogata – i kenja Mirabela, a ja!, još i ćuko – potegli na dugo odočašće u Rim. Pa aj, aj, priko ni planina, kako no im se reče – Alpe, pa niz Talijansku i nakon pune dvi i po godine banu u Rim. Magarenja su jin nosila stvari, iće i piće. Dalečina je to, bolan! Privalili...

S kobilon u prugu

Sijo čovik u eroplan, a to ti je bilo nomadne u Rusiji, i kad je se eroplan diga na najviše, on ti lipo vikne „Alaku ekbar!“ [tako biva turci viču kad napadaju; ja znan da su nekad turci vikali „Ala' i Alija!“, a kršćani „Jezus i Marija!“] i zapriti da ima bumbu i da će zalagumat ako ne skrenu tamo di je on skastijo. A nije eroplan „Livanjka“ da staje u svakon selu, Gospina ti plača, nema svagdi...

Polo udovac

Baš mi je ža jadnog Pola. Njemu je trijest i šes godina, a umirovljen je devedest pete. On ti je u Bombaj - a to je u Indiji, oklen su Cigani - doša lipo iz Irske; doveli ga za seksalnog partera Sumathi. Ali cura bila puno starija od njega, još tadan je imala četerest i šest, pa nisu mogli imat dice. A undan dođe zlo, i Sumathi umre baš dvi iljadite godine.

Otadan radnici i uprava tog...

Prodajen općinu

Šta je ovo, ljudi ljucki! Na sve strane se otimlje, krade, grabi, muti, màslā, lisiči i vara! Dolazi vrime kad će ono malo pošteni bit mimo svit. Došlo je dotlen da neki prodaju ono što jin ni did ni ćaća ni vidijo nije, a kamalti steka. Eno jedan Nimac tijo prodat zgradu u Rimu.

Čovik ko đoja agent za imajstva, legitimira se ko najpošteniji, ima sve papire. A nije to neka obična zgrada, tugo...

Kleponje

Ima ljudi koji ne mogu živit ako ne će nekog oplećakat ili nekomu nešti drpit. Ma ako triba, ukraš će ti i trun iz oka. Neki od nji, koji su malo umireniji i s pouzdanjen u Boga, zaju reć: Malo kradi, malo radi, a malo će i Bog dat. To su bogobojazni lopovi.

E lale moja, nije nekad voden tako bilo. Ja znan, sva čeljad odu ot kuće za poslon, nikom nije padalo na pamet da kuću zaključa – ostave se...