Sveta Kata

Sveta Kate vlasti i oblasti
Pošalji nam svete masti
Da se masti namažemo
Da se grija pokajemo
Umri Kati otac kralj
Osta Kata sirotica
Svih kršćana pomoćnica
Kad to začu Šećer kruna
Pa on ide toj kraljici
Svitloj zvizdi toj danici
Majka Katu dozivala
Kćeri moja, Kate sveta
Tebe gleda srića tvoja
Srića tvoja Šećer kruna
Ljuto Kata odgovara
Biž' od mene majko stara
Ja se neću udavati
Niti u grij upadati
Kad to začu Šećer kruna
Pa on slugam naređuje
Brzo sluge poletiše
U tavnicu nju metnuše
Neka tavni dvanaest dana
Sve tamneći, nejedući
Brzo sluge poletiše
U tamnicu nju metnuše
Tamni Kata dvanaest dana
Neidući, nepijući
Šećer kruna naređuje
Od tamnice vrata otvorite
Iz tamnice kosti izbacite
Od tamnice vrata otvoriše
Sva tamnica sjaje ko danica
Sidi Kata kano sunce
Na krunicu Boga moli
A kod kate križ, vode i soli
Tada sluge poletiše
Šećer kruni kazivaše
Šećer kruna govoraše
Brzo sluge poletite
Iz tamnice ju izbacite
Na kola je vi bacite
Na britvam je raznesite
Brzo sluge poletiše
Na kola je postaviše
Na britvam je raznesoše
Isus Kati govorio
Trpi Kate muku za me
Trpio sam i ja za te
Bog po sve vikova, amen.

Prema kazivanju Ante Biočića, guslara