Oj divojko, janje moje malo...

Oj, divojko, moje janje malo!

Oj da sam ja tvoje janje malo

ti bi doša i janje obaša!

Neman kada, moje janje malo!

Imaš, bolan, digod u nedilju!

U nedilju bija na livadu,

ja te, janje, ni vidio nisam!

Vidio san tvoje konje vrane,

na vrancu ti zelena dolama,

u dolami vezena marama!

 

(Donji Vinjani – pjesma se izvodi uz pratnju dipala)