Kevanje

PRASICA, ovo je bila najpopularnija čobanska igra koja se igrala štapom ("kevom") koji na kraju ima kuku ili balotu (sličan štapu za hokej). U igri je obično sudjelovalo 5 do 7 igrača. Rasporedili bi se u krug na nekoj ravnoj livadi ili docu i svi osim jednoga igrača iskopali bi rupu koju bi u igri morali čuvati štapom, na sredini se kopala jedna veća rupa - kota.
Svaki igrač uzme kamen u ruku i od jedne određene rupe baca kamenčić u središnju rupu, onaj čija bude najdalja od rupe nema rupe, i taj "gona prasicu". Ako je u igri šest igrača, iskopali bi pet rupa i središnju kotmrdok bi šesti igrač uzimao "prasicu" (okruglu loptu od drveta ili kamena, promjera 5-6 cm) i otišao izvan kruga. Spustio bi je na zemlju pa je štapom vodio prema središnjoj rupi ("gonio u svinjac"). Ostali igrači nastojali su ga omesti utoj namjeri pazeći da ovaj koji "goni prasicu" ne stavi svoj štap u rupu koju oni čuvaju i tako im preotme mjesto u krugu. Ako se to dogodi, tada "prasicu goni" onaj tko je izgubio rupu. Ako onaj tko "goni prasicu" uspije dotjerati neometano do kote i ugurati je unutra, svi igrači tada moraju promijeniti mjesto i pokušati zauzeti drugu rupu u čemu sudjeluje i onaj koji je "gonio prasicu". Igrač koji ne zauzme rupu sljedeći je koji izvan kruga ponovno mora "goniti prasicu" u kotu. Zna se dogoditi da se ne može iskupiti i po sat vremena, tada netko od igrača u krugu viče "promjena rupe", a na taj znak - onaj stoje "gonio prasicu" nastoji staviti svoj štap u rupu da se iskupi. Ovo je igra gdje je znalo doći do raznih ozljeda jer se drvena ili kamena "prasica'1 mogla izbiti od pojedinog igrača akoje imao dobar štap s balotom i do 50 metara, a često bi se na putanji našla nečija glava.
 
Slavko Galiot