Narodna jela i pića po Bosni i Hercegovini

ardalija: obljubljeno piće kod muhamedovaca u Bosni i Herce­govini, a pravi se od zrelih i zdravih šljiva, koje se polagano na tavane (slojeve) u kaci slažu. Izmegju svakoga tavana meće se drugi tavan trstike, izrezane od kokuruzovine, te se po svemu tome naspe neki tavanić jedne vrste bobica od trave ardala, i to se tako sve izmjenice slaže; napokon, kad je kaca do pođukraj (puna), dobro se zalijepi i nakon nekoliko dana otače se ardalija na slavinu (pipu).