Opančarice

Sva stara i mlada čeljad u našim krajevima svakodnevno je na nogama nosila opanke. Starija čeljad je obično imala po jedne cipele koje bi obuli i nosili na dernek, u svatove, kumstvo i u crkvu. Osim cipela, mnogi su na derneke i u crkvu nosili nove opanke. Kad ne bi teško radili odrasli bi nosili polovne opanke, a za vrijeme kopačine i drugih teških poslova, muški i ženske bi pravili i nosili opanke od svinjske i lošije goveđe kože, kao i jeftine grade kozjom oputom. Djeci i siromašnoj mladeži nove opanke bi se pravile tek kad bi one na nogama toliko raskinuli da ih više nisu mogli nositi.