Kad se ženi Galin ispod Grede

Kad se ženi Galin ispod Grede
Brat rođeni Bubalova Dede
I on zove staru Galetinu
A ona izletila stara,
Pa Galina isuje i kara.
Al se Galin privuče Galuši
Pa joj nešto prišaplja na uši.
Nos te belaj, od mene se kani
Već mi štogod večere dorani.
U vrta je uskočila Gala
I jačermu rodakve nabrala.
Sad se jopet češe povr uva
Nema jadna ni gotova kruva.
Dobavi se sa čeranja tave
Uli u nju jedno oko vode
I zamiša dva tanka kolača
S čin će svoga dočekat kovača
U to iđu momci uz ulicu
I dovode curu Jakovicu.

Kazivao: Petar Bubalo Jovo